OUR PRESENCE IN VIETNAM

List of locations

Distribution center: Hoa Mac

Highway 38, Hoa Mac Town, Duy Tien District, Ha Nam Province

Factory: Hanoi

Chem Village, Thuy Phuong Commune, Tu Liem Dictrict, Ha Noi Capital

Factory: Dong Thap

To 14, ap Tan Phu, Xa An Nhơn, Huyen Chau Thanh, Tỉnh Dong Thap

Factory: Binh Duong

Quarter 18, An Phu Commune, Thuan An Town, Binh Duong Province

Factory: Dong An

Lo E, Duong so 2A/1 KCN Dong An, Thuan An, Bình Duong

Research & Development: UPSCIENCE LABS VIETNAM

An Phu Commune, Thuan An Town, Binh Duong Province

Distribution center: Vinh

18.708288,105.653716

Distribution center: Da Nang

15.989304,108.19783

Distribution center: Quy Nhon

13.7502,109.211328

Distribution center: DakLak

12.69117,108.02207

Distribution center: Soc Trang

9.64192,105.943451

Distribution center: Phu Tho

21.301179,105.442091

Research & Development: Nha Be R&D

77/4 tổ 4 ấp 2, Hiệp Phước, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam

Research & Development: Đông Anh R&D

Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội, Vietnam