BIOSIPEC - một dự án nuôi tôm siêu thâm canh & công nghệ cao

GIỚI THIỆU

Sau quá trình tìm hiểu về đặc điểm nuôi tôm thẻ chân trắng tại Việt Nam như con giống, thời tiết cũng như hiểu được các nguy cơ và rủi ro trong quá trình nuôi; Ông Raynaud Thomas – Giám đốc kỹ thuật Thủy sản của Neovia Việt Nam đã nghiên cứu thành công kỹ thuật nuôi tôm với kết quả vượt ngoài sức mong đợi. Biosipec giúp giảm thiểu các rủi ro, giảm chi phí năng lượng cũng như làm giảm tác động môi trường trong khi làm tăng đáng kể sản lượng tôm thẻ trong một vụ nuôi từ đó giúp tối đa hóa lợi nhuận cho người nuôi tôm.

Biosipec áp dụng rất nhiều công nghệ cải tiến, có thể kể đến một trong số đó là:

  • Một hệ thống xử lý nước để tăng cường an toàn sinh học và ngăn ngừa dịch bệnh.
  • Một hệ thống sục khí đặc biệt để giảm chi phí năng lượng nhưng tối ưu hóa lượng oxy cung cấp.
  • Một hệ thống cho ăn tự động với cảm biến âm thanh giúp cung cấp thức ăn theo nhu cầu của tôm qua đó làm giảm chỉ số tiêu tốn thức ăn (FCR)

Với Biosipec, Neovia có thể cho bạn thấy rằng chúng ta có thể sản xuất tôm thành công, khác biệt và bền vững.

Biosipec có thể sản xuất 5 vụ /năm với năng suất 30 tấn/ha/vụ nuôi.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA DỰ ÁN BIOSIPEC

  • OCIALIS: Thức ăn hoàn chỉnh
  • BERNAQUA: Thức ăn cho ấu trùng & ương giống
  • ACUI-T: Xử lý nước
  • UPSCIENCE: Phân tích bệnh, nước, thức ăn…
  • INMYFARM: Phần mềm quản lý trang trại nuôi
  • WISIUM: Các sản phẩm Premix
  • PANCOSMA: Các chất phụ gia