PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH

Tại Việt Nam hiện nay Neovia có phòng thí nghiệm phân tích Upscience nhằm giúp các công ty truy xuất nguồn gốc đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Các công ty cần theo dõi nguồn gốc của các thành phần nguyên liệu, do đó, trong trường hợp xấu nhất, một sản phẩm có thể được thu hồi.
Các hoạt động của phòng thí nghiệm phân tích của Neovia đảm bảo chất lượng và tính an toàn của nguyên liệu và thành phẩm, được trang bị các máy phân tích HPLC, HPLC’MS’MS, GC, GC’MS, AAS, ICP, ICP’MS, Kjeldahl và Dumas và NIRS, Thực hiện phân tích trên 1.800.000 mẫu mỗi năm và phát triển gần 10 phương pháp phân tích mới mỗi năm.

Việt Nam đang phải đối mặt với chính sách tăng cường an toàn thực phẩm. Hiện nay, các hiệp định thương mại tự do khác như Hiệp định Thương mại Tự do EU-VN và Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang được đàm phán. Năm 2020, ước tính mục tiêu xuất khẩu nông sản đạt 39 đến 40 tỷ USD. Để đạt được mục tiêu này, điều quan trọng là các vấn đề về an toàn thực phẩm sẽ được giải quyết.
Các khuôn khổ pháp lý được xác lập và Chính phủ thực hiện các biện pháp để cải thiện an toàn thực phẩm. Có nhiều cách để đạt được mục tiêu an toàn thực phẩm. Khả năng truy xuất nguồn gốc và thực thi pháp luật là hai trong số những giải pháp có thể hỗ trợ cải thiện an toàn thực phẩm.
Truy xuất nguồn gốc đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Các công ty cần theo dõi nguồn gốc của các thành phần nguyên liệu, do đó, trong trường hợp xấu nhất, một sản phẩm có thể được thu hồi. Ngoài ra, người tiêu dùng quan tâm đến an toàn thực phẩm và muốn biết nguồn gốc của sản phẩm mà họ đã mua.
Các hoạt động của phòng thí nghiệm phân tích của Neovia đảm bảo chất lượng và tính an toàn của nguyên liệu và thành phẩm, được trang bị các máy phân tích HPLC, HPLC’MS’MS, GC, GC’MS, AAS, ICP, ICP’MS, Kjeldahl và Dumas và NIRS, Thực hiện phân tích trên 1.800.000 mẫu mỗi năm và phát triển gần 10 phương pháp phân tích mới mỗi năm.