SỨC KHOẺ VẬT NUÔI

Qalian là dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và vệ sinh thú y của Neovia. Qalian cung cấp một loạt các sản phẩm dùng cho thú y cùng với các giải pháp vệ sinh và dinh dưỡng bổ sung. Công ty cũng tham gia vào việc thiết kế sản phẩm thông qua sản xuất và bán hàng tại Pháp và ở nước ngoài.
Là đơn vị duy nhất độc lĩnh thị trường, Qalian Việt Nam phát triển từ phòng thí nghiệm và hợp nhất 3 dòng sản phẩm bổ sung cho sức khoẻ vật nuôi.

THUỐC THÚ Y

50 giấy phép lưu hành ở Châu Á, dưới dạng bột, các giải pháp uống và tiêm và các hỗn hợp thuốc. Sản phẩm được bán ở hơn 40 quốc gia và rất nhiều giấy phép lưu hành đang chờ cấp phép.

SẢN PHẨM THÚ Y ĐẶC BIỆT

Hỗ trợ hoặc tăng cường các chức năng sinh lý của một sinh vật và cải thiện hiệu suất và sức khoẻ của vật nuôi trong từng giai đoạn phát triển. Các sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt này thường có dạng hydrosols, gel, dung dịch, bột, hạt và viên sủi bọt.

SẢN PHẨM VỆ SINH VẬT NUÔI VÀ GIA SÚC

Các sản phẩm vệ sinh vật nuôi và gia súc dùng trong chăn nuôi và vệ sinh môi trường. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ vật nuôi và vệ sinh thú y của Neovia Việt Nam áp dụng chặt chẽ các quy định của Pháp, Châu Âu và quốc tế về y tế công cộng. Ngoài ra, các sản phẩm được bán tuân theo các yêu cầu sản xuất cụ thể của từng hoạt động liên quan và được lưu hành trên 25 quốc gia