Chương trình đào tạo ” Làm việc an toàn trong không gian hạn chế”

Neovia Việt Nam 29 Th5 2019

Vào ngày 26 & 29/4/2019 vừa qua, bộ phận HSE đãtổ chức buổi đào tạo “An toàn làm việc trong không gian hạn chế” cho toàn bộ cán bộ công nhân viên làm việc tại 3 nhà máy Đồng Tháp, Bình Dương và Đồng An

Với mục đích giúp cho tất cả công nhân viên làm việc tại nhà máy hiểu và nắm bắt quy trình an toàn lao động, đặc biệt là những người làm việc trong khu vực hạn chế như silo, bồn chứa, hầm, hố gàu tải…. Từ đó, giảm thiểu tối đa rủi ro tai nạn, đảm bảo an toàn cho bản thân người lao động trực tiếp, đồng nghiệp, cũng như cơ sở vật chất trong suốt quá trình làm việc.

“Làm việc an toàn trong không gian hạn chế” là chương trình đào tạo được tổ chức thường niên. Tại các buổi này, bộ phận HSE sẽ cập nhật những thông tin, vấn đề mới nhất về an toàn lao động giúp cho công nhân viên tại nhà máy bổ sung kiến thức và vận dụng kịp thời trong quá trình làm việc.

Voir aussi
Neovia News +