TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG

Thị trường thức ăn chăn nuôi của Việt Nam ước đạt 7,25 tỷ USD trong năm 2016 và dự kiến sẽ đạt 9,52 tỷ USD vào năm 2021. Các yếu tố như tăng tiêu thụ thịt, sản xuất thịt trên quy mô lớn, nhu cầu thịt chất lượng tăng cao và nhận thức của nông dân về tầm quan trọng của cân bằng dinh dưỡng là động lực thúc đẩy thị trường thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam.
Tốc độ tăng trưởng của thị trường đã được đẩy mạnh nhờ những nghiên cứu và phát triển các thành phần tự nhiên, các sản phẩm được tùy biến và tiến bộ công nghệ. Chính phủ Việt Nam đã có những động thái như khuyến khích các công ty nước ngoài thành lập các nhà máy của họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thức ăn tại địa phương để cải thiện sức khoẻ vật nuôi.