BERNAQUA

BernAqua đã có một bước đi quan trọng bằng cách liên kết với tập đoàn Neovia, chuyên gia về dinh dưỡng và sức khoẻ vật nuôi. Trong cơ cấu mới này, BerAqua sẽ đảm bảo sự phát triển lâu dài của các hoạt động, khẳng định BernAqua là luôn dẫn đầu thị trường thức ăn cho tôm giống.

BernAqua đã có một bước đi quan trọng bằng cách liên kết với tập đoàn Neovia, chuyên gia về dinh dưỡng và sức khoẻ vật nuôi. Trong cơ cấu mới này, BerAqua sẽ đảm bảo sự phát triển lâu dài của các hoạt động, khẳng định BernAqua là luôn dẫn đầu thị trường thức ăn cho tôm giống.
Đổi mới năng động, căn cứ trên việc đánh giá thị trường liên tục, đã cho BernAqua một danh mục sản phẩm độc đáo, đề ra các xu hướng mới trong thị trường thức ăn cho tôm/ cá giống. Bộ phận nghiên cứu và phát triển của Neovia đang bổ sung thêm một hướng mới cho chương trình phát triển sản phẩm của BernAqua, nhờ vào kinh nghiệm dồi dào của họ, với khoảng 12 cơ sở nghiên cứu tại Pháp, Brazil, Indonesia, Mexico, Ấn Độ và đội ngũ hơn 100 nhân viên toàn thời gian.
Các giá trị định hướng cho hoạt động của BernAqua kể từ khi họ bắt đầu hoạt động là đồng nhất với với triết lý của Neovia. Chìa khoá thành công của chúng tôi dựa trên sự hiểu biết và sự tôn trọng đối với khách hàng và đối tác kinh doanh, xây dựng mối quan hệ lâu dài, tạo ra giá trị và thịnh vượng cho các bên.