Minino

Bộ phận Thức ăn Thú cưng Neovia Việt Nam là một phần của Tập đoàn Neovia, tạo ra các sản phẩm và nhãn hiệu tốt nhất cho mèo, kiểm tra chất lượng đẳng cấp thế giới, vì hiểu rằng Thú cưng là một phần trong đời sống của chúng ta.
Điều này đã được thực hiện nhờ đội ngũ các nhà dinh dưỡng, các khoa học gia, những nhà nghiên cứu và chuyên viên tiếp thị tại Pháp.
Trụ sở chính của chúng tôi đặt tại Pháp và có hơn 5.500 đối tác trên toàn thế giới.
Các nhãn hiệu và sản phẩm của công ty như Minino và các sản phẩm khác giúp chúng tôi có thể bao quát tất cả phân khúc thị trường, cung ứng sản phẩm cho mọi người.