OCIALIS

Ocialis chuyên về dinh dưỡng và sức khoẻ thủy sản

Ocialis chuyên về dinh dưỡng và sức khoẻ thủy sản
Câu chuyện bắt đầu từ 30 năm trước tại Pháp, khi SARB sản xuất viên đầu tiên cho cá hồi và cá chép ở châu Âu.
Kể từ đó, Ocialis đã sản xuất các sản phẩm cho thủy sản bằng cách sử dụng công nghệ mới nhất (ép phun lạnh, ép đùn, viên nhỏ, …) cho nhiều loài khác nhau trên 3 châu lục: Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ.
Ocialis là thương hiệu cho các hoạt động liên quan đến nuôi trồng thủy sản của Tập đoàn Neovia.
Nhiệm vụ của chúng tôi là:

  • Giám sát nhằm đảm bảo sự tuân thủ các giá trị của Tập đoàn và mang những giá trị này đến với khách hàng.
  • Để đảm bảo chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ, đồng hành cùng với khách hàng.
  • Phối hợp trong các hoạt động nghiên cứu.
  • Phát triển quan hệ đối tác mới.