VIỆC LÀM

Với sự đa dạng về các hoạt động, chức năng và mạng lưới hoạt động rộng trên khắp thế giới, Neovia Việt Nam cho phép nhân viên xây dựng con đường sự nghiệp phù hợp với tham vọng của nhân viên.
Chính sách phát triển tài năng của Neovia Việt Nam dựa chủ yếu vào các cơ chế sau:

  • Một chương trình hội nhập được tổ chức cho nhân viên mới được tuyển dụng
  • Một cuộc phỏng vấn hàng năm được tổ chức với người quản lý trực tiếp. Mục đích là để nói về xây dựng kế hoạch nghề nghiệp của nhân viên dựa trên khả năng, sở thích và nguyện vọng nghề nghiệp.
  • Một cuộc phỏng vấn nghề nghiệp với Nhân sự cũng có thể được nhân viên yêu cầu nhằm thảo luận về các bước đi trong tương lai trong con đường sự nghiệp của họ và khám phá những cơ hội có sẵn trong công ty.

Asia Pet food Marketing Manager


HO CHI MINH

Asia Pet food Marketing Manager

Pet Food Commercial Developer


HO CHI MINH

Pet Food Commercial Developer

Asia Senior Technical Support Manager Livestock


HO CHI MINH

Asia Senior Technical Support Manager Livestock

Asia Technical and Project manager


HO CHI MINH

Asia Technical and Project manager

TECHNICO-COMMERCIAL NUTRITION ANIMALE F/H


VEDÈNE

PERMANENT CONTRACT

TECHNICO-COMMERCIAL NUTRITION ANIMALE F/H

Contrôleur de Gestion Business Unit F/H


VANNES

FIXED TERM CONTRACT

Contrôleur de Gestion Business Unit F/H

TECHNICAL SALES MANAGER EMEA – AQUACULTURE F/H


EUROPEAN COUNTRY

PERMANENT CONTRACT

TECHNICAL SALES MANAGER EMEA – AQUACULTURE F/H