VIỆC LÀM

Với sự đa dạng về các hoạt động, chức năng và mạng lưới hoạt động rộng trên khắp thế giới, Neovia Việt Nam cho phép nhân viên xây dựng con đường sự nghiệp phù hợp với tham vọng của nhân viên.
Chính sách phát triển tài năng của Neovia Việt Nam dựa chủ yếu vào các cơ chế sau:

  • Một chương trình hội nhập được tổ chức cho nhân viên mới được tuyển dụng
  • Một cuộc phỏng vấn hàng năm được tổ chức với người quản lý trực tiếp. Mục đích là để nói về xây dựng kế hoạch nghề nghiệp của nhân viên dựa trên khả năng, sở thích và nguyện vọng nghề nghiệp.
  • Một cuộc phỏng vấn nghề nghiệp với Nhân sự cũng có thể được nhân viên yêu cầu nhằm thảo luận về các bước đi trong tương lai trong con đường sự nghiệp của họ và khám phá những cơ hội có sẵn trong công ty.

INGENIEUR R & D F/H


THURY HARCOURT (14)

PERMANENT CONTRACT

INGENIEUR R & D F/H

IT Technical Support Specialist


GENEVE

INTERNATIONAL VOLUNTARY SERVICE PROGRAM

IT Technical Support Specialist

INTERNATIONAL POULTRY MARKET MANAGER F/H


VANNES

PERMANENT CONTRACT

INTERNATIONAL POULTRY MARKET MANAGER F/H

RESPONSABLE ADV LABORATOIRE F/H


VANNES

PERMANENT CONTRACT

RESPONSABLE ADV LABORATOIRE F/H

Technicien de Maintenance F/H


LOUDÉAC

PERMANENT CONTRACT

Technicien de Maintenance F/H

TECHNICIEN(NE) D’EXPERIMENTATION EN PRODUCTIONS ANIMALES RUMINANT/VOLAILLE F/H


CHÂTEAU-THIERRY

PERMANENT CONTRACT

TECHNICIEN(NE) D’EXPERIMENTATION EN PRODUCTIONS ANIMALES RUMINANT/VOLAILLE F/H

Chargé d’animation réseau Fermes Leader F/H


ARGENTAN

APPRENTICESHIP

Chargé d’animation réseau Fermes Leader F/H

ASSISTANT COMMERCIAL/ADV F/H


CHIERRY

FIXED TERM CONTRACT

ASSISTANT COMMERCIAL/ADV F/H

ANIMATEUR COMMERCIAL RUMINANT F/H


DIJON

PERMANENT CONTRACT

ANIMATEUR COMMERCIAL RUMINANT F/H

INGENIEUR COMMERCIAL VOLAILLE CHAIR INZO F/H


RENNES

PERMANENT CONTRACT

INGENIEUR COMMERCIAL VOLAILLE CHAIR INZO F/H

MANAGER BUSINESS UNIT PREMIX POLAND F/H


VANNES

PERMANENT CONTRACT

MANAGER BUSINESS UNIT PREMIX POLAND F/H

STAGIAIRE – DÉVELOPPEUR F/H


VANNES

INTERNSHIP

STAGIAIRE – DÉVELOPPEUR F/H

HATCHERY SALES MANAGER AQUACULTURE F/H


VANNES

PERMANENT CONTRACT

HATCHERY SALES MANAGER AQUACULTURE F/H

TECHNICO-COMMERCIAL NUTRITION ANIMALE F/H


VEDÈNE

PERMANENT CONTRACT

TECHNICO-COMMERCIAL NUTRITION ANIMALE F/H

RESPONSABLE DE PRODUCTION ET PERFORMANCE INDUSTRIELLE NUTRITION ANIMALE F/H


VEDENE 84

PERMANENT CONTRACT

RESPONSABLE DE PRODUCTION ET PERFORMANCE INDUSTRIELLE NUTRITION ANIMALE F/H

STAGIAIRE QUALITE ET REFERENCEMENT A L’INTERNATIONAL


CHÂTEAU-THIERRY

INTERNSHIP

STAGIAIRE QUALITE ET REFERENCEMENT A L’INTERNATIONAL

Ingenieur Production F/H


CHIERRY

PERMANENT CONTRACT

Ingenieur Production F/H

Responsable de Site F/H


STRASBOURG

PERMANENT CONTRACT

Responsable de Site F/H

Responsable technique Ruminants F/H


BOGOR

INTERNATIONAL VOLUNTARY SERVICE PROGRAM

Responsable technique Ruminants F/H

AGENT ANIMALIER EN ELEVAGE BOVIN F/H


CHÂTEAU-THIERRY

PERMANENT CONTRACT

AGENT ANIMALIER EN ELEVAGE BOVIN F/H

STAGIAIRE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT PORC F/H


CHÂTEAU-THIERRY

INTERNSHIP

STAGIAIRE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT PORC F/H

STAGE RESSOURCES HUMAINES / HR INTERNSHIP : INTERNATIONAL TRAINING PROJECT MANAGER F/H


VANNES

INTERNSHIP

STAGE RESSOURCES HUMAINES / HR INTERNSHIP : INTERNATIONAL TRAINING PROJECT MANAGER F/H

CHEF DE MARCHE GRAND PUBLIC EVIALIS F/H


VANNES

PERMANENT CONTRACT

CHEF DE MARCHE GRAND PUBLIC EVIALIS F/H

Chargé d’études Marketing F/H


VANNES

INTERNSHIP

Chargé d’études Marketing F/H

Stagiaire R&D F/H


SAINT ETIENNE

INTERNSHIP

Stagiaire R&D F/H

Animateur QHSE F/H


THURY HARCOURT

PERMANENT CONTRACT

Animateur QHSE F/H

Comptable appro H/F F/H


SAINT NOLFF

FIXED TERM CONTRACT

Comptable appro H/F F/H

TECHNICO-COMMERCIAL FAF HAUTS DE FRANCE-NORMANDIE F/H


HAUTS DE FRANCE-NORMANDIE

PERMANENT CONTRACT

TECHNICO-COMMERCIAL FAF HAUTS DE FRANCE-NORMANDIE F/H

STAGIAIRE INGÉNIEUR R&D LAPIN F/H


CHÂTEAU-THIERRY

INTERNSHIP

STAGIAIRE INGÉNIEUR R&D LAPIN F/H

CHEF DE MARCHE RUMINANT F/H


VANNES

PERMANENT CONTRACT

CHEF DE MARCHE RUMINANT F/H