VIỆC LÀM

Với sự đa dạng về các hoạt động, chức năng và mạng lưới hoạt động rộng trên khắp thế giới, Neovia Việt Nam cho phép nhân viên xây dựng con đường sự nghiệp phù hợp với tham vọng của nhân viên.
Chính sách phát triển tài năng của Neovia Việt Nam dựa chủ yếu vào các cơ chế sau:

  • Một chương trình hội nhập được tổ chức cho nhân viên mới được tuyển dụng
  • Một cuộc phỏng vấn hàng năm được tổ chức với người quản lý trực tiếp. Mục đích là để nói về xây dựng kế hoạch nghề nghiệp của nhân viên dựa trên khả năng, sở thích và nguyện vọng nghề nghiệp.
  • Một cuộc phỏng vấn nghề nghiệp với Nhân sự cũng có thể được nhân viên yêu cầu nhằm thảo luận về các bước đi trong tương lai trong con đường sự nghiệp của họ và khám phá những cơ hội có sẵn trong công ty.

INGENIEUR R & D F/H


THURY HARCOURT (14)

PERMANENT CONTRACT

INGENIEUR R & D F/H

Chargé d’animation réseau Fermes Leader F/H


ARGENTAN

APPRENTICESHIP

Chargé d’animation réseau Fermes Leader F/H

RESPONSABLE DE PRODUCTION ET PERFORMANCE INDUSTRIELLE NUTRITION ANIMALE F/H


VEDENE 84

PERMANENT CONTRACT

RESPONSABLE DE PRODUCTION ET PERFORMANCE INDUSTRIELLE NUTRITION ANIMALE F/H

RESPONSABLE ADV LABORATOIRE F/H


VANNES

PERMANENT CONTRACT

RESPONSABLE ADV LABORATOIRE F/H

Technicien de Maintenance F/H


LOUDÉAC

PERMANENT CONTRACT

Technicien de Maintenance F/H

ASSISTANT COMMERCIAL/ADV F/H


CHIERRY

FIXED TERM CONTRACT

ASSISTANT COMMERCIAL/ADV F/H

Ingenieur Production F/H


CHIERRY

PERMANENT CONTRACT

Ingenieur Production F/H

Responsable technique Ruminants F/H


BOGOR

INTERNATIONAL VOLUNTARY SERVICE PROGRAM

Responsable technique Ruminants F/H

Stagiaire R&D F/H


SAINT ETIENNE

INTERNSHIP

Stagiaire R&D F/H

Animateur QHSE F/H


THURY HARCOURT

PERMANENT CONTRACT

Animateur QHSE F/H

TECHNICO-COMMERCIAL NUTRITION ANIMALE F/H


VEDÈNE

PERMANENT CONTRACT

TECHNICO-COMMERCIAL NUTRITION ANIMALE F/H

ACHETEUR MATIÈRE PREMIÈRE FRANCE F/H


VANNES

FIXED TERM CONTRACT

ACHETEUR MATIÈRE PREMIÈRE FRANCE F/H

Contrôleur de Gestion Business Unit


VANNES

FIXED TERM CONTRACT

Contrôleur de Gestion Business Unit