VIỆC LÀM

Với sự đa dạng về các hoạt động, chức năng và mạng lưới hoạt động rộng trên khắp thế giới, Neovia Việt Nam cho phép nhân viên xây dựng con đường sự nghiệp phù hợp với tham vọng của nhân viên.
Chính sách phát triển tài năng của Neovia Việt Nam dựa chủ yếu vào các cơ chế sau:

  • Một chương trình hội nhập được tổ chức cho nhân viên mới được tuyển dụng
  • Một cuộc phỏng vấn hàng năm được tổ chức với người quản lý trực tiếp. Mục đích là để nói về xây dựng kế hoạch nghề nghiệp của nhân viên dựa trên khả năng, sở thích và nguyện vọng nghề nghiệp.
  • Một cuộc phỏng vấn nghề nghiệp với Nhân sự cũng có thể được nhân viên yêu cầu nhằm thảo luận về các bước đi trong tương lai trong con đường sự nghiệp của họ và khám phá những cơ hội có sẵn trong công ty.

TECHNICIEN MAINTENANCE F/H


LOUDÉAC

PERMANENT CONTRACT

TECHNICIEN MAINTENANCE F/H

RESPONSABLE D’UNITE F/H


VANNES

PERMANENT CONTRACT

RESPONSABLE D’UNITE F/H

SENIOR POULTRY MARKETING MANAGER M/F


VANNES

PERMANENT CONTRACT

SENIOR POULTRY MARKETING MANAGER M/F

BUSINESS DEVELOPER EUROPE PETFOOD F/H


VANNES

PERMANENT CONTRACT

BUSINESS DEVELOPER EUROPE PETFOOD F/H

INGENIEUR R & D F/H


THURY HARCOURT (14)

PERMANENT CONTRACT

INGENIEUR R & D F/H

RESPONSABLE CONTROLE QUALITE ET METHODE F/H


CHIERRY

PERMANENT CONTRACT

RESPONSABLE CONTROLE QUALITE ET METHODE F/H

IT Technical Support Specialist


GENÈVE

INTERNATIONAL VOLUNTARY SERVICE PROGRAM

IT Technical Support Specialist

VIE MEXICO : PROJECT MANAGER F/H


TEPATITLAN DE MORELOS

INTERNATIONAL VOLUNTARY SERVICE PROGRAM

VIE MEXICO : PROJECT MANAGER F/H

PROSPECTIVE AND INNOVATION ENGINEER F/H


VANNES

PERMANENT CONTRACT

PROSPECTIVE AND INNOVATION ENGINEER F/H

RESPONSABLE MARKETING ET COMMUNICATION ITALIE F/H


CARPI

PERMANENT CONTRACT

RESPONSABLE MARKETING ET COMMUNICATION ITALIE F/H

MARKETING & COMMUNICATION MANAGER ITALY F/H


CARPI

PERMANENT CONTRACT

MARKETING & COMMUNICATION MANAGER ITALY F/H

INGÉNIEUR FORMULATION AFRIQUE DE L’OUEST F/H


ABIDJAN

PERMANENT CONTRACT

INGÉNIEUR FORMULATION AFRIQUE DE L’OUEST F/H

Stage nutrition Ruminants F/H


ARGENTAN

INTERNSHIP

Stage nutrition Ruminants F/H

STAGE – CHEF DE PROJET INTERNATIONAL


VANNES

INTERNSHIP

STAGE – CHEF DE PROJET INTERNATIONAL

STAGE AUDIT INTERNE ET MANAGEMENT DES RISQUES F/H


VANNES

INTERNSHIP

STAGE AUDIT INTERNE ET MANAGEMENT DES RISQUES F/H

RESPONSABLE COMMERCIAL REGIONAL EST F/H


DIJON

PERMANENT CONTRACT

RESPONSABLE COMMERCIAL REGIONAL EST F/H

CHEF DE PROJET SMART FARMING F/H


VANNES

PERMANENT CONTRACT

CHEF DE PROJET SMART FARMING F/H

RESPONSABLE COMMERCIAL REGIONAL NORD-IDF F/H


PARIS

PERMANENT CONTRACT

RESPONSABLE COMMERCIAL REGIONAL NORD-IDF F/H

RESPONSABLE COMMERCIAL RÉGIONAL CENTRE OUEST F/H


CAEN

PERMANENT CONTRACT

RESPONSABLE COMMERCIAL RÉGIONAL CENTRE OUEST F/H

INTERNATIONAL POULTRY MARKET MANAGER F/H


VANNES

PERMANENT CONTRACT

INTERNATIONAL POULTRY MARKET MANAGER F/H

RESPONSABLE ADV LABORATOIRE F/H


VANNES

PERMANENT CONTRACT

RESPONSABLE ADV LABORATOIRE F/H

ASSISTANT AFFAIRES REGLEMENTAIRES DE PRODUITS F/H


VANNES (56000)

FIXED TERM CONTRACT

ASSISTANT AFFAIRES REGLEMENTAIRES DE PRODUITS F/H

TECHNICAL SUPPORT MANAGER ASIA F/H


HO CHI MINH

PERMANENT CONTRACT

TECHNICAL SUPPORT MANAGER ASIA F/H

Technicien de Maintenance F/H


LOUDÉAC

PERMANENT CONTRACT

Technicien de Maintenance F/H

Responsable de Maintenance F/H


LANGUIDIC

PERMANENT CONTRACT

Responsable de Maintenance F/H

RESPONSABLE DE PRODUCTION ET PERFORMANCE INDUSTRIELLE NUTRITION ANIMALE F/H


VEDENE 84

PERMANENT CONTRACT

RESPONSABLE DE PRODUCTION ET PERFORMANCE INDUSTRIELLE NUTRITION ANIMALE F/H

TECHNICIEN(NE) D’EXPERIMENTATION EN PRODUCTIONS ANIMALES RUMINANT/VOLAILLE F/H


CHÂTEAU-THIERRY

PERMANENT CONTRACT

TECHNICIEN(NE) D’EXPERIMENTATION EN PRODUCTIONS ANIMALES RUMINANT/VOLAILLE F/H

STAGIAIRE – DÉVELOPPEUR F/H


VANNES

INTERNSHIP

STAGIAIRE – DÉVELOPPEUR F/H

AGENT ANIMALIER EN ELEVAGE VOLAILLE F/H


VANNES

PERMANENT CONTRACT

AGENT ANIMALIER EN ELEVAGE VOLAILLE F/H

STAGIAIRE EN AUTOMATISATION DE TESTS F/H


VANNES

INTERNSHIP

STAGIAIRE EN AUTOMATISATION DE TESTS F/H

INGÉNIEUR PROSPECTIVE ET INNOVATION F/H


VANNES

PERMANENT CONTRACT

INGÉNIEUR PROSPECTIVE ET INNOVATION F/H

Chargé d’animation réseau Fermes Leader F/H


ARGENTAN

APPRENTICESHIP

Chargé d’animation réseau Fermes Leader F/H

WISIUM FEEDING CARE BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER F/H


VANNES

PERMANENT CONTRACT

WISIUM FEEDING CARE BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER F/H

TECHNICO-COMMERCIAL NUTRITION ANIMALE F/H


VEDÈNE

PERMANENT CONTRACT

TECHNICO-COMMERCIAL NUTRITION ANIMALE F/H

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS ITALIE F/H


CARPI

PERMANENT CONTRACT

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS ITALIE F/H

ASSISTANT COMMERCIAL/ADV F/H


CHIERRY

FIXED TERM CONTRACT

ASSISTANT COMMERCIAL/ADV F/H

CONCEPTEUR DEVELOPPEUR F/H


VANNES

PERMANENT CONTRACT

CONCEPTEUR DEVELOPPEUR F/H

ANIMATEUR COMMERCIAL RUMINANT F/H


DIJON

PERMANENT CONTRACT

ANIMATEUR COMMERCIAL RUMINANT F/H

Chef de produit international Junior F/H


GENÈVE

INTERNATIONAL VOLUNTARY SERVICE PROGRAM

Chef de produit international Junior F/H

INGENIEUR COMMERCIAL VOLAILLE CHAIR INZO F/H


RENNES

PERMANENT CONTRACT

INGENIEUR COMMERCIAL VOLAILLE CHAIR INZO F/H

MANAGER BUSINESS UNIT PREMIX POLAND F/H


VANNES

PERMANENT CONTRACT

MANAGER BUSINESS UNIT PREMIX POLAND F/H

STAGIAIRE INGÉNIEUR R&D LAPIN F/H


CHÂTEAU-THIERRY

INTERNSHIP

STAGIAIRE INGÉNIEUR R&D LAPIN F/H

CHARGE DU FINANCEMENT DE L’INNOVATION F/H


VANNES

PERMANENT CONTRACT

CHARGE DU FINANCEMENT DE L’INNOVATION F/H

CHARGE DE MISSION MARKETING ET DIGITAL PETFOOD / CHEVAL F/H


VANNES

INTERNSHIP

CHARGE DE MISSION MARKETING ET DIGITAL PETFOOD / CHEVAL F/H

STAGIAIRE POUR LE SERVICE AGRÉMENT DES INTRANTS F/H


CHÂTEAU-THIERRY

INTERNSHIP

STAGIAIRE POUR LE SERVICE AGRÉMENT DES INTRANTS F/H

CHEF DE MARCHE RUMINANT F/H


VANNES

PERMANENT CONTRACT

CHEF DE MARCHE RUMINANT F/H

TECHNICO-COMMERCIAL FAF HAUTS DE FRANCE-NORMANDIE F/H


HAUTS DE FRANCE-NORMANDIE

PERMANENT CONTRACT

TECHNICO-COMMERCIAL FAF HAUTS DE FRANCE-NORMANDIE F/H